Region Skånes upphandlingar Banktjänster och kortinlösen

Banktjänster och kortinlösen

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser banktjänster och kortinlösen för Region Skånes förvaltningar och bolag. Upphandlingen består av nedanstående anbudsområde.

Anbud kan läggas på ett eller flera anbudsområde.

- Koncernkonto inklusive kontorelaterade tjänster mm

- Löneförmedling

- Kortinlösen

- Utbetalningar till privatpersonerLot nr.: 1

Administrativa föreskrifter

Upphandlingen avser banktjänster och kortinlösen för Region Skånes förvaltningar och bolag.

Last tender date: 05/29/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 01/30/2032 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Anbudsområde koncernkonto mm

Upphandlingen avser banktjänster för Region Skånes förvaltningar och bolag.

Last tender date: 05/29/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 01/30/2032 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Anbudsområde Löneförmedlning

Området avser banktjänster för Region Skånes förvaltningar och bolag.

Last tender date: 05/29/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 01/30/2032 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Anbudsområde kortinlösen

Området avser kortinlösen för Region Skånes förvaltningar och bolag.

Last tender date: 05/29/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 03/20/2026 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 5

Anbudsområde utbetalningar till privatpersoner

Området avser utbetalningar till privatpersoner för Region Skånes förvaltningar och stiftelser.

Last tender date: 05/29/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 01/30/2032 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 6

Generella krav

Upphandlingen avser banktjänster och kortinlösen för Region Skånes förvaltningar och bolag.

Last tender date: 05/29/2024 21:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=16462&GoTo=Tender

Duration contract start date : 01/31/2025 00:00:00

Duration contract end date : 01/30/2032 00:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000154