Region Skånes upphandlingar Banförvaltare för Hässleholmsdepån samt Spårvagnsdepå Lund

Banförvaltare för Hässleholmsdepån samt Spårvagnsdepå Lund

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Upphandling avseende Banförvaltare. Banförvaltaren ansvarar för att planera och följa upp bananläggningens underhåll i sin helhet för Hässleholmsdepån samt för Spårvagnsdepå Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

93600100-408965-42040