Region Skånes upphandlingar Avtal Robinul-Neostigmin

Avtal Robinul-Neostigmin

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling omfattar Robinul-neostigmin för rekvisition.

Andra juridiska personer som genom avtal getts möjlighet av Region Skåne att nyttja detta Avtal ska kunna avropa produkter på detta Avtal på motsvarande villkor som Region Skåne.

Upphandling genererar avtalen omfattandes Robinul-neostigmin. Takvolym 7864 fp för avtalstid inkl förlängningsoption.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000084