Avtal Elhandel

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser Region Skånes förbrukning och produktion av elkraft, vilket innefattar:

• Leverans och balansansvar för elförbrukning, cirka 150 GWh per år

• Försäljning och balansansvar för produktion, cirka 55 GWh per år

• Diskretionär förvaltning av Region Skånes elterminer motsvarande netto-förbrukningen på cirka 95 GWh per år Region Skånes bolag och stiftelser ska också kunna försörjas med elkraft via detta avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-FA000277