Region Skånes upphandlingar Avtal Acetylcystein

Avtal Acetylcystein

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator.

Andra juridiska personer som genom avtal getts möjlighet av Region Skåne att nyttja detta Avtal ska kunna avropa produkter på detta Avtal på motsvarande villkor som Region Skåne.

Upphandling genererar avtalen omfattandes Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator. Takvolym 21 770 fp för avtalstid inkl förlängningsoption.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000129