Region Skånes upphandlingar Avfallskärl med tillbehör och reservdelar

Avfallskärl med tillbehör och reservdelar

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Upphandlingen omfattar Region Skånes behov av avfallskärl samt tillbehör och reservdelar.Lot nr.: 1

Administrativa föreskrifter (5)

Upphandlingen ska tillgodose Region Skånes inköpsbehov av avfallskärl inkl. reservdelar och tillbehör inom avtalsperioden.

Last tender date: 12/11/2023 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Regionfastigheter

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1433&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Delområde 1 Avfallskärl form C (AFNOR)

Delområde 1 ska tillgodose Region Skånes inköpsbehov av avfallskärl i typen AFNOR.

Last tender date: 12/11/2023 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Regionfastigheter

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1433&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Delområde 2 Avfallskärl form A (DIN)

Delområde 2 ska tillgodose Region Skånes inköpsbehov av avfallskärl i typen DIN.

Last tender date: 12/11/2023 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Regionfastigheter

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1433&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Pris

Utvärderingsgrunden är bästa förhållande mellan pris och kvalitet med tilldelningsgrunden pris.

Last tender date: 12/11/2023 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Regionfastigheter

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=1433&GoTo=Tender

Duration contract start date : 02/29/2024 23:00:00

Duration contract end date : 02/27/2026 23:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000199-01