Region Skånes upphandlingar Avfallshantering för Region Skåne

Avfallshantering för Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser avfallshantering gällande återvinningsfraktioner för Region Skåne.

Uppdraget omfattar att omhänderta, borttransportera och på miljömässigt bästa sätt slutbehandla källsorterat avfall från Region Skåne. Hushållsliknande avfall omfattas av det kommunala monopolet och ingår därför inte i upphandlingen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001183