Avfallsförseglare

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av Avfallsförseglare för riskavfall som kommer att användas för försegling av avfall innehållande Cytostatika och andra toxiska läkemedel med bestående toxisk effekt. Upphandlingen omfattar även leverans till angiven uppställningsplats av Avfallsförseglare, service samt köp av reservdelar och tillbehör inklusive förbrukningsmateriel (varav förbrukningsmateriel är en Option).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000944