Region Skånes upphandlingar Automatiserat provhanteringssystem

Automatiserat provhanteringssystem

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Köp av Automatiserat provhanteringssystem avsett för 2D-kodade rör i SBS-96-rack till Arbets- och miljömedicin Syd och Biobank, medicinsk service för placering i Lund samt option på ytterligare ett system samt förslag på service.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-03)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000767