Region Skånes upphandlingar Automation av steriltekniska enheten på nya sjukhusområdet i Malmö

Automation av steriltekniska enheten på nya sjukhusområdet i Malmö

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan till dialogmöte om automation av steriltekniska enheten på nya sjukhusområdet i Malmö

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-12-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-11-05

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002393