Autoklaver

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av ramavtal för löpande avrop av autoklaver samt tillhörande service och reparationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003321