Region Skånes upphandlingar Audionommottagning - grundläggande hörselrehabiltiering för vuxna

Audionommottagning - grundläggande hörselrehabiltiering för vuxna

Region Skåne, Malmö

Uppdraget omfattar grundläggande hörselrehabilitering för vuxna avseende hörselutredning, bedömning, kartläggning, information, rådgivning, behandling och uppföljning. Övergripande mål för verksamheten skall vara att personer med hörselnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2009-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

1101622