Region Skånes upphandlingar Arkitekttjänster för programhandling och underlag till detaljplan inklusive option för projektering, Södra sjukhusområdet i Malmö

Arkitekttjänster för programhandling och underlag till detaljplan inklusive option för projektering, Södra sjukhusområdet i Malmö

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

På södra delen av Malmö sjukhusområde planeras nya byggnader för verksamheterna; barn-, ungdom- och vuxenpsykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och palliativ vård. Lokalbehovet bedöms i dagsläget till ca 65 000 kvm BTA.

Upphandling avser konsulttjänster för framtagande av programhandling och underlag till detaljplan, med optioner för systemhandling och bygghandling.

Uppdraget är ett generalkonsultuppdrag

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

80AA0000-408240-51000