Region Skånes upphandlingar Arbetsstolar och specialstolar

Arbetsstolar och specialstolar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Arbetsstolar och specialstolar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002385