Region Skånes upphandlingar anti-VEGF-läkemedel Ranibizumab och Faricimab 2023

anti-VEGF-läkemedel Ranibizumab och Faricimab 2023

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

I denna upphandling ingår rekvisitionsläkemedel. Upphandlingen avser inköp av läkemedel för successiva leveranser efter avrop från Region Skåne och Region Blekinge, samt för andra juridiska personer där Region Skåne och Region Blekinge har ett dominerande ägarinflytande, samt de förvaltningar eller vårdgivare som är offentligt finansierade med vilka regionerna har avtal med samt betalningsansvar för.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Blekinge län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000966