Region Skånes upphandlingar Anestesi och intensivvård förbrukningsmaterial

Anestesi och intensivvård förbrukningsmaterial

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av förbrukningsmaterial inom område anestesi och intensivvård, såsom syrgasgrimmor, masker, nebuliseringsset, sugkatetrar, slangset, endotrakeal-, näs- och svalgtuber osv, för såväl neonatal-, barn- samt vuxenvård.Lot nr.: 1

Kravspecifikation

Upphandlingen avser förbrukningsmaterial inom område anestesi och intensivvård, såsom syrgasgrimmor, masker, nebuliseringsset, sugkatetrar, slangset, endotrakeal-, näs- och svalgtuber osv, för såväl neonatal-, barn- samt vuxenvård.

Last tender date: 02/23/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6481

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6481&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Administrativa föreskrifter

Upphandlingen avser förbrukningsmaterial inom område anestesi och intensivvård, såsom syrgasgrimmor, masker, nebuliseringsset, sugkatetrar, slangset, endotrakeal-, näs- och svalgtuber osv, för såväl neonatal-, barn- samt vuxenvård.

Last tender date: 02/23/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6481

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6481&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000259