Region Skånes upphandlingar Anestesi och intensivvård förbrukningsmaterial del 2

Anestesi och intensivvård förbrukningsmaterial del 2

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Förbrukningsartiklar inom anestesi och intensivvård, så som narkosmasker, endotrakealtuber, bitblock, filter, narkosset, CPAP och narkosblåsor osv.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001908