Region Skånes upphandlingar Andningstränare Övergång till förhandlat förfarande

Andningstränare Övergång till förhandlat förfarande

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet kommer löpa under två (2) år med rätt för Region Skåne till förlängning i upp till två (2) år.

Upphandlingen avser produkt inom anestesi och intensivvård som inte blev upphandlad i tidigare upphandling med Dnr 2020-O001908. Produkten som upphandlingen avser är andningstränare PEEP/IMT-ventil, flergångs. Värdet av upphandlingen beräknas uppgå till ca 1.4 MSEK.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2021-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001908