Region Skånes upphandlingar Ambulatorisk arytmidiagnostik

Ambulatorisk arytmidiagnostik

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling avser ambulatorisk arytmidiagnostik till Region Skånes verksamheter, inkl. insamlingsenheter, analysverktyg och databas. Systemet kommer att användas för utredning av arytmier och symtom relaterade till arytmier på både vuxna och barn.Lot nr.: 1

Intermittent insamlingsenhet, Anbudsområde 1

Väljs i de fall Anbud avser Intermittent insamlingsenhet.

Last tender date: 07/07/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22712

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22712&GoTo=Tender

Duration contract months: 48

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Kontinuerlig insamlingsenhet, Anbudsområde 2

Väljs i de fall Anbud avser Kontinuerlig insamlingsenhet.

Last tender date: 07/07/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22712

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22712&GoTo=Tender

Duration contract months: 48

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Administrativa föreskrifter

Upphandlingen avser Ambulatorisk arytmidiagnostik.

Last tender date: 07/07/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22712

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=22712&GoTo=Tender

Duration contract months: 48

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-06-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001906