Ambulanskläder

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av ambulanskläder som bedrivs i Region Skånes egen regi.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001291