Region Skånes upphandlingar Ambulanskläder 2022

Ambulanskläder 2022

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av kläder till ambulansverksamhet som bedrivs i Region Skånes egen regi. 

Region Skånes värdegrund vilar på välkomnande, drivande, omtanke och respekt. För att kunna leverera avancerad vård och service är det på så vis av vikt att ambulanspersonalens arbetskläder består av ett välfungerande och hållbart helhetskoncept.

Ambulanssjukvården i Region Skåne är en utvecklande enhet som är intresserad av samarbete med leverantörer som kan följa och utveckla arbetet.

Sista anbudsdag
14 dagar kvar

(2022-08-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001210