Region Skånes upphandlingar Alzheimerdiagnostik

Alzheimerdiagnostik

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, MALMÖ

Upphandling avser instrument för alzheimerdiagnostik samt förbrukningsmaterial.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000413