Region Skånes upphandlingar Allmän tandvård för barn och vuxna 2017

Allmän tandvård för barn och vuxna 2017

Region Skåne Kristianstad

Förutsättningar för godkännande/ackreditering för vårdgivare och avtal för tandvårdsenhet i vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård 0 - 21 år i Region Skåne.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2017-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

1302210