Region Skånes upphandlingar Allmän Barn - och Ungdomstandvård 0-19 år

Allmän Barn - och Ungdomstandvård 0-19 år

Region Skåne Kristianstad

Vårdval för allmän barn- och ungdomstandvård (LOV) 2014

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-12-09

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

1302210