Region Skånes upphandlingar Affärsutvecklarstöd till nästa trafikavtal

Affärsutvecklarstöd till nästa trafikavtal

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Enhet Affär och inköp på Skånetrafiken, som arbetar med kommande upphandlingar och affärsutveckling av trafikavtal på lång och medellång sikt, har behov av konsultstöd i affärsutvecklingsfrågor. Uppdraget består av utredningsarbete inom förstudier inför trafikupphandlingar, affärsmodellsutveckling, ekonomiska kalkyler (skuggkalkyler, business case mm) och angränsande uppgifter.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Annat förfarande i flera steg

Publicerad

2024-03-07

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

174/2023