Region Skånes upphandlingar 2024-O000951 Extern remiss IT-stöd för schema och bemanning

2024-O000951 Extern remiss IT-stöd för schema och bemanning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Extern remiss avseende upphandling av IT-stöd för schema och bemanning.

(Meddelande om request for information, RFI)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2024-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000951