Region Skånes upphandlingar 2023-FA000199 Extern remiss Avfallskärl, kärlvändare och kärltvätt inkl. tillbehör, reservdelar och service

2023-FA000199 Extern remiss Avfallskärl, kärlvändare och kärltvätt inkl. tillbehör, reservdelar och service

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Inför kommande upphandling(-ar) avseende avfallskärl, kärlvändare och kärltvätt inklusive tillbehör, reservdelar och service, och i syfte att främja en ökad dialog med marknaden, önskar Region Skåne få in synpunkter från potentiella Anbudsgivare enligt de bifogade dokumenten.

Kommentarerna lämnas via Frågor & Svar i Tendsign, senast den 6 september genom att ladda upp svaren i en bifogad fil.

Stort tack på förhand för ert deltagande!

Inför kommande upphandling(-ar) avseende avfallskärl, kärlvändare och kärltvätt inklusive tillbehör, reservdelar och service, och i syfte att främja en ökad dialog med marknaden, önskar Region Skåne få in synpunkter från potentiella Anbudsgivare enligt bifogade handlingar.

Extern remiss Avfallskärl, kärlvändare och kärltvätt inkl. tillbehör, reservdelar och service

Inför kommande upphandling(-ar) avseende avfallskärl, kärlvändare och kärltvätt inklusive tillbehör, reservdelar och service, och i syfte att främja en ökad dialog med marknaden, önskar Region Skåne få in synpunkter från potentiella Anbudsgivare enligt bifogade handlingar.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-08-27

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

RF230037