Region Skånes upphandlingar 2020-FA000064 Ramavtal Brandsläckare

2020-FA000064 Ramavtal Brandsläckare

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Ramavtal för att tillgodose Regionfastigheters behov av Brandsläckare och Brandfiltar med tillbehör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-06-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-FA000064