Region Skånes upphandlingar 2 st ECMO-system till Barnoperation i Lund

2 st ECMO-system till Barnoperation i Lund

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser två stycken ECMO-system med tillbehör till Barnoperation Lund med option på

ytterligare upp till två ECMO-system. Systemet ska användas för behandling av barn.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000533