Region Östergötland Ersättningsetablering: Sjukgymnastik/Fysioterapiverksamhet i Linköping

Ersättningsetablering: Sjukgymnastik/Fysioterapiverksamhet i Linköping

Region Östergötland, Linköping

Ersättningsetablering: Sjukgymnastik/Fysioterapiverksamhet i Linköping

Allmänt

Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Denna inbjudan innehåller förutsättningar och krav som gäller för ansökan, en beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt villkoren för samverkansavtalet. Ytterligare information om verksamheten kan inhämtas hos överlåtande vårdgivare (se vidare avsnitt Övriga uppgifter).

Avtalsperiod: från och med tiden för samverkansavtalets ikraftträdande och tillsvidare enligt lagen om ersättning för fysioterapi.

Ansökan ska lämnas in senast 2020-03-08. För sent inkommen ansökan prövas ej.

Sökanden som ansöker om att få ingå samverkansavtal med Region Östergötland i samband med denna ersättningsetablering ska vara bunden av sin ansökning t.o.m. 2020-06-08. Ett återkallande av en ansökan under denna tidsperiod kan resultera i skadeståndskrav från den sjukgymnast/fysioterapeut som överlåter etableringen.

Inledning

Med anledning av inkommen anmälan från leg. fysioterapeut Karin Karlsson om ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi, publiceras denna ansökningsinbjudan om överlåtelse av aktuell verksamhet och tilldelning av samverkansavtal med ny vårdgivare.

Verksamhet

Verksamheten bedrivs idag i lokaler på Storgatan 40 i Linköping.

I verksamhet som ska överlåtas ingår

Sjukvårdstjänster enligt lagen om ersättning för fysioterapi.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-03-08)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

HSN 2019-730