VVS-material

Region Örebro Län, ÖREBRO

Denna upphandling består av två anbudsområden och avser leverans av VVS-material inklusive reservdelar till Region Örebro län. Anbudsområde 1 avser löpande avrop som sker regionövergripande och Anbudsområde 2 avser inköp till större projekt och kommer ske via förnyad konkurrensutsättning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-06)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23RS10683