Region Örebro Län Värdetransport

Värdetransport

Region Örebro Län, ÖREBRO

Upphandling avser leverans av värdetransporter och kontanthantering till Region Örebro län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-14)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-01-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23RS6267