Region Örebro Län Utrustning för stötvågsbehandling

Utrustning för stötvågsbehandling

Region Örebro, Örebro

Denna upphandling avser ett system för stötvågsbehandling, inklusive behandlingsbord och utrustning för navigering, genomlysning och ultraljud.

Upphandlingen omfattar även installation/driftsättning av utrustningen, utbildning av klinisk personal samt option på teknisk utbildning samt servicekontrakt efter utrustningens garantitid.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2018-0041/18RS465