Region Örebro Län Utökning av moduler till befintligt ultraljudsbildlager

Utökning av moduler till befintligt ultraljudsbildlager

Region Örebro Län, ÖREBRO

Beställningen omfattar moduler och licenser för utbyggnad av befintligt bildlager syngo Dynamics system. Denna utbyggnad behövs för att möjliggöra full integration med journalsystem Cosmic från Cambio, och kan endast levereras av Siemens Healthcare AB.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2024-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2024-0022