Region Örebro Län Utbildning/coaching av personal i kundservice

Utbildning/coaching av personal i kundservice

Region Örebro Län, Örebro

Utbildning och coaching av Länstrafikens medarbetare inom kundservice och beställningscentral i telefoni, fysiska möten i kassamiljö, kommunikation över mejl och sociala medier samt utbildning och coaching av interna coacher med god kunskap om trender och nyheter inom området.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS8611