Region Örebro Län Upphandling av system för digitala personalakter

Upphandling av system för digitala personalakter

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser system för digitala personalakter

System för digitala personalakter

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Dnr 22RS4201