Region Örebro Län Upphandling av Staplingsprodukter

Upphandling av Staplingsprodukter

Varuförsörjningen, UPPSALA

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2022-00038 Upphandling av Staplingsprodukter

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar följande:

Laparoskopiartiklar samt staplerprodukter för öppen och laparoskopisk kirurgi såsom Troakar och arbetshylsa, Clips med tillbehör, Anastomosstaplers, Ligeringstänger och clips för öppen kirurgi, Suturprodukter (stapler och magasin), Laparoskopiska flergångsinstrument, Magasin till batteridriven stapler för öppen och laparoskopisk kirurgi, Specialstapler, Preparatpåse, Hudstapler.

Upphandlande myndighet är Varuförsörjningen. I Varuförsörjningen ingår regionerna i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro samt till dessa knutna förvaltningar, bolag och stiftelser. Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar flera produktområden för Staplingsprodukter.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: Kommande VF2022-00038 Upphandling av Staplingsprodukter

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar följande:

Laparoskopiartiklar samt staplerprodukter för öppen och laparoskopisk kirurgi såsom Troakar och arbetshylsa, Clips med tillbehör, Anastomosstaplers, Ligeringstänger och clips för öppen kirurgi, Suturprodukter (stapler och magasin), Laparoskopiska flergångsinstrument, Magasin till batteridriven stapler för öppen och laparoskopisk kirurgi, Specialstapler, Preparatpåse, Hudstapler.

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:45 000 000 kr, dock kan inga volymer garanteras.

Varuförsörjningen beräknar takvolymen i kommande ramavtal till 54 000 000 kr. Takvolymen värderas med en skälighetsbedömning av verksamhetens behov.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2023-06-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2025-05-31

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-20)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2022-12-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

VF2022-00038