Region Örebro Län Upphandling av skanner med underhåll och serviceavtal

Upphandling av skanner med underhåll och serviceavtal

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling av två stycken höghastighetsskanner för dokument samt serviceavtal för dessa i 3 år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS707