Region Örebro Län Upphandling av Patienthotell

Upphandling av Patienthotell

Södersjukhuset Aktiebolag, STOCKHOLM

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och omfattar övernattningar i hotellrum för patienter och/eller anhöriga i behov av övernattning i samband med sjukhusvistelse på Södersjukhuset AB. Avropsberättigade är utöver Södersjukhuset AB även ett antal regioner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SÖS 2023–1764