Region Örebro Län Upphandling av hyrläkare till Region Örebro län 2021

Upphandling av hyrläkare till Region Örebro län 2021

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling avser köp av bemanningstjänst av läkare till Region Örebro län inom primärvård, somatik och psykiatri.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-17)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS8861