Region Örebro Län Ultraljudsutrustningar

Ultraljudsutrustningar

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser 4 st. ultraljudsutrustningar för leverans till Akutkliniken, Område specialiserad vård, med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på ytterligare 3 st. ultraljudsutrustningar till Område specialiserad vård, option teknisk serviceutbildning samt option på serviceavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-08-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MTH 2021-0095, 21RS3423