Region Örebro Län Ultraljudsutrustningar

Ultraljudsutrustningar

Region Örebro, Örebro

Denna upphandling avser 8 st. ultraljudsutrustningar för leverans till Röntgenkliniken, område Specialiserad vård.

Upphandlingen omfattar även option på ytterligare 1 st. utrustning till Röntgenkliniken, Område Specialiserad vård, option teknisk serviceutbildning samt option på serviceavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2021-0001