Region Örebro Län Ultraljudsutrustningar

Ultraljudsutrustningar

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser 1 st. ultraljudsutrustningar för leverans till specialistmödravårdsmottagningen, Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi, Område specialiserad vård, med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på ytterligare 1 st. utrustning till Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi, Område specialiserad vård, option teknisk serviceutbildning samt option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2022-0101 / 22RS4274