Region Örebro Län Ultraljudsutrustning

Ultraljudsutrustning

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser 1 st. ultraljudsutrustningar för leverans till Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin, Område specialiserad vård med placering på neonatalavdelningen, Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på ytterligare 1 st. utrustning till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, option teknisk serviceutbildning samt option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-24)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2023-0042 / 23RS709