Region Örebro Län Ultraljudsutrustning

Ultraljudsutrustning

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser 1 st. ultraljudsutrustning för leverans till Verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin, Område specialiserad vård med placering på Barn- och ungdomsmottagningen, Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på teknisk serviceutbildning samt option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2023-0043 / 23RS710