Region Örebro Län Turbilstjänster

Turbilstjänster

Region Örebro, Örebro

Upphandling av dagliga turbilar för transport av bl.a. internpost, gods, läkemedel, prover, farligt gods, sekretessmaterial och livsmedel. Samt tillkommande transportuppdrag utanför schema.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS1563