Region Örebro Län Tryckeritjänster

Tryckeritjänster

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling av tryckeritjänster

Tryckeritjänster: Område A

Tryckeritjänster

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21RS8152