Region Örebro Län Tryck av tidningarna Leva och Tillsammans

Tryck av tidningarna Leva och Tillsammans

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling omfattar tryck av tidningarna Leva och Tillsammans till Region Örebro län, samt digitala blädderbara tidningar av tidningarna Leva och Tillsammans.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-14)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS5086