Region Örebro Län Totalentreprenör för nybyggnation av fjärrkylcentral, USÖ

Totalentreprenör för nybyggnation av fjärrkylcentral, USÖ

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling avseende totalentreprenör i partnering för byggnation av ny

produktionsanläggning för fjärrkyla med redundans samt nödkyla vid

Universitetssjukhuset i Örebro

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS10320