Region Örebro Län Tjänstekoncession - Utomhusreklam i kollektivtrafiken

Tjänstekoncession - Utomhusreklam i kollektivtrafiken

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser resultera i en tjänstekoncession där koncessionshavaren handhar försäljning, uppsättning och nedtagning av utomhusreklam som är i anknytning till kollektivtrafiken i Örebro län. Tjänstekoncessionen delas in i två anbudsområden. Anbudsområde A avser vitriner i väderskydd vid busshållplatser och anbudsområde B avser bussar.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2022-04-08)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2022-03-10

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS1356